Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2017

cimplowna
9733 b262
Come down like a lady!
Reposted fromckisback ckisback viasambaanka sambaanka
cimplowna
4561 7e29
Reposted fromktosiowa ktosiowa viamartinif16 martinif16
cimplowna
5256 5286 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamartinif16 martinif16
cimplowna
zmuszam się.
Reposted frommajkey majkey viamysli-wloczykija mysli-wloczykija

May 05 2017

cimplowna
6887 c11c 500
Reposted fromgrobson grobson viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
cimplowna

April 30 2017

cimplowna
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viaonnomnom onnomnom

April 23 2017

cimplowna
2229 094b

April 22 2017

cimplowna
5787 7119
Reposted fromoll oll viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
cimplowna
– Szczerze? Jestem zmęczona.
Facet roześmiał się.
– Niedługo świt – przypomniał.
Potrząsnęłam głową.

– Nie chodzi mi o takie zmęczenie.
– To o jakie?

– O takie… Takie prawdziwe, dogłębne. Takie, którego nie możesz odespać. Jestem
zmęczona… byciem.
Milczał przez dłuższą chwilę, a potem zwolnił i kątem oka dostrzegłam, że patrzy
na mnie.
– Nie okazujesz tego – powiedział.

– Nie okazuję wielu rzeczy.

Kolejne trzy kroki w absolutnej ciszy.

– To pewnie też jest męczące.
— Cora Carmack - "Coś do ocalenia"
Reposted frommefir mefir viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
cimplowna

April 17 2017

cimplowna
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viasomethingmore somethingmore
cimplowna
1776 a92f 500
Reposted fromowca owca viamartinif16 martinif16
cimplowna
7212 dddf 500
Reposted fromoll oll viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
cimplowna
3368 5718 500
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viamartinif16 martinif16

April 03 2017

cimplowna
"Tak naprawdę chodzi o codzienność. O herbatę wypitą w spokoju rano. O wspólnie zjedzoną kolację. O to, kto wstawi pranie. O kupno soczystych, słodkich pomarańczy. O makaron z serem i brokułami. O własną hodowlę ziół na balkonie. Poranne przytulenie. Trzymanie się za dłonie. Nową, różową szminkę. Delikatne promienie słońca na skórze. Planowanie wakacyjnych podróży. Każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. Czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, by być w życiu najlepszym. Chodzi o to, by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami."
— Internetowe. Intymność
cimplowna
0966 7e7d 500
Reposted fromfam fam viamartinif16 martinif16

March 29 2017

cimplowna
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie
Reposted fromflorentyna florentyna viasambaanka sambaanka

March 25 2017

cimplowna
so much to do and so little time
Reposted frombalu balu viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
cimplowna
9975 5130 500
Reposted frompierdolony pierdolony viasambaanka sambaanka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl