Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

cimplowna
so much to do and so little time
Reposted frombalu balu viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
cimplowna
9975 5130 500
Reposted frompierdolony pierdolony viasambaanka sambaanka

March 23 2017

cimplowna
3343 872c 500
True story.
cimplowna
"Niedosyt, jaki pozostawił Kopciuszek księciu, przesądził o sukcesie. Niedosyt powoduje apetyt na przebywanie razem."
— K. Kofta
cimplowna

- Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?

- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.

- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?

- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie. 

— Anthony de Mello
Reposted fromSkydelan Skydelan viasambaanka sambaanka

March 17 2017

cimplowna
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viasomethingmore somethingmore
cimplowna
6829 c17e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasomethingmore somethingmore
cimplowna
3343 872c 500
True story.
cimplowna
Bycie kobietą jest trudne. Jak wiele osób już pisało, jesteśmy emocjami. Do tego stopnia, że czasem, zdając sobie sprawę z własnego irracjonalnego zachowania, w odpowiedzi na otaczającą nas rzeczywistość postanawiamy wybuchnąć płaczem. Można i tak. Można też cały dzień leżeć i się załamać, chociaż wie się, że powody są irracjonalne. Można łkać nad losem postaci z książki czy serialu, mając pełną świadomość, że nie istnieją. Można być wredną, chociaż wcale się nie chce, ale nie chce się też być "za dobra" (ach, to znienawidzone przez wszystkich stwierdzenie, tak często pojawiające się w naszych głowach)...  Albo można wziąć się w garść, spalić ciastka i kupić gotowe w Tesco, jak na silną i niezależną kobietę przystało. Można też zrobić to wszystko na raz. I tydzień później śmiać się z siebie.
http://czterywiekipozniej.blogspot.com/2017/03/koniec-swiata-i-przypalone-ciasteczka.html

March 07 2017

cimplowna
cimplowna

March 06 2017

cimplowna
cimplowna
2850 81d2
Reposted frombotanyplay botanyplay viasomethingmore somethingmore

March 04 2017

cimplowna
Zamykam laptopa, muszę odpocząć, zresetować się; szkoda, że człowiek nie ma przycisku reset albo nie może na dziesięć sekund wyłączyć się z prądu. Wszystko w nim od nowa by się poukładało i już by się przez jakiś czas nie zawieszał.
— Piotr Adamczyk

February 22 2017

cimplowna
A wieczorem podziękuj za to czego dziś nie straciłeś, wówczas dowiesz się jak wiele masz.
— Autor nieznany
Reposted fromtimetolove timetolove viasambaanka sambaanka
cimplowna
7501 fc57 500
Reposted fromoll oll viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
cimplowna
Ubierajmy się ładnie. Malujmy na kolorowo paznokcie, spotykajmy się w kawiarniach, siadajmy z kawą przy oknie. Uśmiechajmy się, śmiejmy się. Cieszmy się słońcem i deszczem. Zwiedzajmy muzea, odwiedzajmy wystawy. Róbmy zdjęcia. Odkrywajmy muzykę, polubmy gotowanie. Spotykajmy się, rozmawiajmy więcej, częściej. Nie myślmy, że mamy jeszcze czas na zmiany, uczmy się żyć tu i teraz.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viasambaanka sambaanka
cimplowna
6294 cdfa
Reposted fromgabrynia gabrynia viasambaanka sambaanka
cimplowna

ourbodiesglow:

me as hell

February 18 2017

cimplowna
Nie myśl bez końca o tym, kim jesteś a kim nie w oczach tego świata. Myśl lepiej o tym, kim jesteś przed Bogiem i co robisz ze swoim życiem, bo Jego spojrzenie liczy się nieskończenie bardziej niż aprobata tego świata.
Bóg widzi, jak żyjesz. Wiedz, że niczego przed Nim nie ukryjesz i ponosisz pełną odpowiedzialność za to, co robisz.
— Sarah Swafford
Reposted fromyourtitle yourtitle viaonnomnom onnomnom
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl