Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

cimplowna
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush

September 17 2017

cimplowna
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromcorvax corvax viasambaanka sambaanka

August 28 2017

cimplowna
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
http://kobietanakonkretach.pl/jak-stworzyc-milosc/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasambaanka sambaanka

August 08 2017

cimplowna
Wbrew pozorom, pewne rzeczy na Ziemi są jednak przemyślane. Miłość jest wieczna, a ospa wietrzna, a przecież mogłoby być na odwrót.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viasomethingmore somethingmore
cimplowna
Nie wiem jak się nie bać. Wiem, co pomaga w likwidowaniu lęku. (...) Bez wątpienia - regularne spanie w jednym łóżku z osobą, o której wiemy, że gdy będziemy mieli 39 stopni gorączki, ona pójdzie nam do apteki i ugotuje nam rosół.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromherside herside viasomethingmore somethingmore

July 08 2017

cimplowna
1067 a4b4 500
Reposted frompopatrzmiwdusze popatrzmiwdusze vianiskowo niskowo

June 29 2017

cimplowna
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

June 26 2017

cimplowna
Jest tyle miłości w twym sercu, Mała,
że późny listopad w lipiec byś zamieniała.
— SDM, Jesteś
Reposted fromdys dys viamartinif16 martinif16

June 20 2017

cimplowna
4051 bfb5 500
Reposted fromdzulajj dzulajj viamartinif16 martinif16
cimplowna
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viamartinif16 martinif16

June 13 2017

cimplowna
9841 3701 500
;)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viachildren children

May 08 2017

cimplowna
9733 b262
Come down like a lady!
Reposted fromckisback ckisback viasambaanka sambaanka
cimplowna
4561 7e29
Reposted fromktosiowa ktosiowa viamartinif16 martinif16
cimplowna
5256 5286 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamartinif16 martinif16
cimplowna
zmuszam się.
Reposted frommajkey majkey viamysli-wloczykija mysli-wloczykija

May 05 2017

cimplowna
6887 c11c 500
Reposted fromgrobson grobson viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
cimplowna

April 30 2017

cimplowna
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viaonnomnom onnomnom

April 23 2017

cimplowna
2229 094b

April 22 2017

cimplowna
5787 7119
Reposted fromoll oll viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl